<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7120178277235107182\x26blogName\x3dPinky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sweet-pinky-pinky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sweet-pinky-pinky.blogspot.com/\x26vt\x3d4739234857085122654', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Perkahwinan gay lelaki Melayu pertama Malaysia Ariff Alfian
Sunday, 18 December 2011 4:34 am
0 comment(s) | add a comment. | TOP


Perkahwinan gay lelaki melayu pertama Malaysia dengan lelaki Dublin. Memalukan bangsa, agama dan keluarga sendiri jerr.. Apa dah jadi dengan masyarakat sekarang. Dunia dah akhir zaman katakan.. Huh! First aku baca tentang nie, mmg sedih aku. Mana laa perginya agamanya. Takkan dah hilang begitu jerr kan.. Kesian pulak aku dengan mak ayah dia. Mesti diorang malu dengan perbuatan anak nya sendiri..

Buat pengetahuan korang Ariff Alfian Rosli ini merupakan pelajar perubatan tajaan Petronas dan tidak dapat dihubungi oleh keluarga mereka selama 3 tahun. Menurut ayah Ariff Alfian dia dan isteri telah 8 kali pergi ke Dublin untuk mencari anaknya. Dan hari ini misteri kehilangan Ariff telah terbongkar apabila dia didapati telah berkahwin dengan Jonathan, seorang lelaki warga Dublin.

Cerita tentang Perkahwinan songsang Ariff Alfian Rosli ini tersebar akibat pasangannya telah mengupload gambar perkahwinan mereka di dalam laman web peribadi pasangannya.namun laman web tersebut tidak dapat dijejaki.. Nak kata sangsi dalam kehidupan dan tidak dapat berfikir lebih  jauh dan rasional. Memang mustahil kerana Ariff Alfian Rosli adalah seorang daripada pelajar perubatan tajaan Petronas.

Namun Pihak pertronas telah membatalkan tajaan tersebut.dan semua kos pempelajarannya mungkin akan ditanggung oleh keluarga Ariff Alfian Rosli sendiri.. Yang lebih memalukan lagi, dia bercium dengan pasangan gay nya dan berkahwin menggunakan baju melayu, lengkap bersamping pulak tu ..


p/s : Bersama kita mendoakan agar Ariff Alfian kembali ke pangkal jalan. Sesungguhnya pintu taubat masih terbuka untuk dia . Jangan hampakan ibu yang telah mengandungkan kau selama 9 bulan . Bertaubat sebelum terlambat . Tinggalkan gejala memalukan agama Islam.

You've visited to sweet-pinky-pinky.blogspot.com.
Click follow to read for her latest updates about her blog! It will appear right in your blogger dashboard.

Screen size 1024 x 768
Best viewed in Google Chrome.
My personal site.
 Strangers!!
A Little Girl

My Name is Nyniey . A 17 Years Old Girls From Malaysia and I was Born in Kuching, Malaysia . My Birthday is 29 May 1995 . Also love making friend and I love Blogging, cute items and K-pop ..

Followers.
Shout Here
Please leave Your Comment Here~ Foul Language are not allowed !

Design by Sweet Pinky 90/95 © all rights reserved - powered by blogger. Older Newer